Stravování

Strava je podávána 4x denně:

 

 
Snídaně: 

Oběd:   

Svačina:

Večeře:  
 
 8:15

12:30

15:00

18:00
-

-

-

-
 8:45

13:00

15:30

18:30

 

Stravování v domově se poskytuje s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel podle jídelního lístku, který vytváří kuchařky a schvaluje vedoucí.

Lékař předepisuje obyvatelům diety dle zdravotního stavu.

Jídla jsou podávána v jídelně, nemocným obyvatelům jsou podávána na pokoji. Tekutiny (čaj, mléko) jsou podávány v tepelně izolovaných nádobách na pokoj obyvatele vždy ráno, na požádání kdykoli.

Obyvatelé se mohou ke kvalitě a složení stravy vyjadřovat prostřednictvím pracovníka v přímé péči, který požadavek či stížnost řeší s vedoucí domova.

Kontakt

Domov pro seniory a Centrum sociální rehabilitace Panny Marie Královny Choryně č. 1
756 42
571 610 756 domov@ikvchoryne.cz