Lékařská péče

Smluvní lékař pro dospělé má ordinaci v obci Choryně nedaleko domova pro seniory. Předepisování dlouhodobě užívaných léků zprostředkovává zdravotní sestra, při zhoršení zdravotního stavu či jiných zdravotních obtížích konzultuje s lékařem další postup. V případě potřeby obstaráváme doprovod jak k obvodnímu lékaři, tak k jiným specialistům.

Po dobu nemoci je doporučováno dodržovat léčebný režim a dbát pokynu lékaře.

Kontakt

Domov pro seniory a Centrum sociální rehabilitace Panny Marie Královny Choryně č. 1
756 42
571 610 756 domov@ikvchoryne.cz