Základní informace pro zájemce o poskytovanou službu - otevři zde

Žádost o přijetí - otevři zde

Návrh smlouvy - otevři zde

Výše úhrady - otevři zde

Co s sebou - otevři zde

Domácí řád - otevři zde

 

Kontakt

Domov pro seniory a Centrum sociální rehabilitace Panny Marie Královny Choryně č. 1
756 42
571 610 756 domov@ikvchoryne.cz