CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Základní informace

Institut Krista Velekněze poskytoval do konce roku 2018 v Choryni také neregistrovanou sociální službu Domov pro sociálně potřebné. Na základě získaných zkušeností byla zpřesněna cílová skupina a služba byla od 1. 1. 2019 zaregistrována jako CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE PANNY MARIE KRÁLOVNY.
 

Souhrn nejdůležitějších informací o SOCIÁLNÍ REHABILITACI je k dispozici zde .

 

Kontakt

Domov pro seniory a Centrum sociální rehabilitace Panny Marie Královny Choryně č. 1
756 42
571 610 756 domov@ikvchoryne.cz